Damping Soruşturmalarında

Yanınızdayız

Dış ticaret işlemlerinin karmaşasını sizin için sadeleştirelim

01.

TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ

Damping, Sübvansiyon ve Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına yönelik Soruşturmalar teknik bilgi ve tecrübe gerektiren zorlu süreçler olup firmaların bu konuda ihtisaslaşmış bir ekipten yardım alması bir gerekliliktir. Soruşturmaların en başından ciddi bir şekilde ve bu konuda uzmanlaşmış bir ekiple takip edilmesi, beklenen bilgi ve belgelerin istenen şartlarda zamanında sunulması kritik önemdedir. Bu tür Soruşturmalardaki tecrübemiz, uzmanlığımız, detaylı çalışmalarımız ve Soruşturmaların her aşamasındaki yerinde müdahalelerimiz sizi rakiplerinizin çok ötesine taşıyacaktır.

02.

TİCARİ BİLGİ HİZMETLERİ

Gelişmiş analiz araç ve yöntemlerinin karar alma süreçlerinin her aşamasında kullanılması günümüz iş dünyasının vazgeçilmez unsurlarındandır. Potansiyeliniz olan yeni pazarların belirlenmesi, faaliyet gösterdiğiniz piyasa koşullarının gerçekçi biçimde ortaya konulması, rakiplerinizin davranışları, faaliyet gösterdiğiniz ülkelerin genel riskleri, piyasa koşulları, sektörel yapıları gibi konulardaki firmanıza özel bilgi talepleriniz profesyonel ekibimiz tarafından ihtiyaç duyduğunuz hız ve somutlukta sunulmaktadır.

03.

RİSK ANALİZİ VE ETKİ DEĞERLENDİRME

Alacağınız kararların maliyetleriniz ve rekabet gücünüz üzerindeki olası etkileri farklı senaryolar altında değerlendirilerek karar almanızı kolaylaştıracak şekilde sunulmaktadır. Türkiye gibi dış ticaretteki başarısı fiyat avantajına bağlı olan ülkelerde özellikle dış ticaret işlemlerinde riskler konusunda baştan bilgilendirilmek, bu risklerin gerçekleşme olasılıkları konusundaki tecrübeyi zamanında ve gerçekçi bir şekilde aktarabilmek kayda değer başarılar getirmektedir.

04.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN PLANLANMASI

Daha önce ihracat yapmamış firmaların ihracat yapabilir hale getirilmesi, tamamlayıcı sektörlerle işbirliği imkânlarının geliştirilerek fiyat ve ölçek avantajı elde edilebilmesi için profesyonel destek ihtiyacı kaçınılmazdır. Dış ticaret işlemlerinizin en az maliyetli alternatifler devreye sokularak planlanması, üretim girdilerinizin daha az maliyetli temini ve ürünlerinizin daha yüksek fiyattan pazarlanabilmesi için dış ticaretteki birikmiş tecrübemizi hizmetinize sunuyoruz.

05.

GÜMRÜK VE LOJİSTİK İŞLEMLERİ

Türkiye’nin çok boyutlu dış ticaret rejimi, dış ticaret işlemlerinde birçok kamu kurum ve kuruluşuyla muhatap olma zorunluluğu, gerekli prosedürlerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini zorunlu kılar. Bu noktalarda yaşanacak olumsuzluklar, dış ticaret işlemlerinizde büyük aksamalara ve geri dönülemez zararlara yol açabilir. Yükleme öncesindeki planlamayı üstlenerek en az maliyetli, ideal lojistik ve gümrük hizmetlerini sağlayacak danışmanlık hizmetlerimiz üzerinizdeki bu konudaki baskıları kaldırarak üretiminize odaklanmanıza imkân tanıyacaktır.

06.

HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sunduğumuz hukuki danışmanlık hizmetlerinin üretim yapısı itibariyle ciddi ihracat potansiyeli taşıyan ancak bunu gerçekleştirecek kurumsallaşma veya cesaret eşiğine henüz ulaşamamış firmalar açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Önleyici Hukuki Danışmanlık, ihracat yapmayı hedeflediğiniz ülkelerin hukuki düzenlemelerinin analizi, dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duyduğunuz hukuki danışmanlık hizmetleri ve dış ticaret işlemlerinden kaynaklı davalarınızda alanında ihtisaslaşan yetkin ve deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz.