HANGİ ALANLARDA HUKUKİ DANIŞMANLIK

Dış Ticaret Mevzuatı ihtisas gerektiren, birçok alanın kesiştiği, yerine göre uluslararası tahkim ve diğer ülkelerin mevzuatlarını da içeren çok boyutlu bir nitelik arz etmektedir. Bu itibarla, bu alandaki bilgi birikiminin hem uluslararası ticaretin akışına hem de hukuki mevzuata hâkim bir uzman profili ve tecrübesi gerektireceği açıktır.

TDI.master bu alanda ihtisaslaşan yetkin ve deneyimli, Türkiye’nin önemli ticaret merkezlerinde yerleşik kadrosu ile ihtiyaçlarınıza göre dizayn edilen çözümler sunan bir yaklaşım benimsemiştir.

Hukuki danışmanlık kapsamında sunulan hizmetlerimiz:

Önleyici Hukuki Danışmanlık

Hedef Ülkelerin İthalat Rejimlerinin Analizi

İthalat- İhracat Düzenlemelerinden Kaynaklı Hukuki Sorunlar

Gümrük Uygulamaları - Kaçakçılık Davaları

ÖNLEYİCİ HUKUKİ DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ

Düzenlenen sözleşmelerin sağlıklı bir şekilde etüt edilmesi, sonradan büyük zararların önüne geçilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

TDI.master yenilikçi yaklaşımıyla, olası risk alanlarını baştan belirlemeye ve müşterilerini bu risk alanları konusunda önlem almaya yöneltir. Özellikle, ilk defa kurulan ilişkilerde detaylı ve çok boyutlu analizler yaparak ve muhatap ülkedeki hukuk nosyonundaki farklılıkları da dikkate alarak, müşterilerine sağlıklı ve sürdürülebilir bir hukuki çerçevede iş yapma olanağı sunar.

Özellikle gelişme yolundaki ülkelerde ve hukuki çerçevenin fiili durumlardan farklılaştığı pazarlarda, iş yapabilmeyi kolaylaştıracak ilave mekanizmaların gerektiği durumlarda (yerel acente bulunması, ödeme şekillerinin farklılaştırılması vb.) müşteri odaklı bir altyapı temin etme imkânı sunar.


HEDEF ÜLKE MEVZUAT ARAŞTIRMASI

İhracat yapmayı planladığınız ülkenin hukuki mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanma biçimi açısından gerekli ve yeterli donanıma sahip olmadan başlayacağınız ticari işlemler, başlangıçta öngöremediğiniz büyük maliyetlerle karşılaşmanıza ve hatta ürünü ilgili ülkeye sevk edememenize bile yol açabilir.

Maliyet analizlerinizin gerçekçi bir şekilde yapılabilmesi, görünmeyen maliyet unsurlarının başlangıçta hesaba katılması, firmanızın rekabetçiliğini temelden etkileyebilecek konulardır.

Bu çerçevede, önleyici hukuki danışmanlık anlayışımızın bir uzantısı olarak, firmanıza özel, detaylı hukuki durum ve risk analizi bilgilendirmelerimiz dış ticaret işlemleriniz için çok önemli faydalar sağlayacaktır.


MEVZUATTAN KAYNAKLI HAKLARINIZIN KULLANIMI

TDI.master ’ın özellikle hedeflediği, üretim yapısı itibariyle ciddi ihracat potansiyeli taşıyan ancak bunu gerçekleştirecek kurumsallaşma ve/ya cesaret eşiğine henüz ulaşamamış firmalar açısından büyük önem taşıyan bir hukuki danışmanlık biçimidir.

Özellikle mali açıdan fayda sağlayabilecek hukuki düzenlemelerin taranıp firma ölçeğine uygulanabilir hale getirilmesi, üretimini yaptığınız ürünleri etkileyen mevzuatın tadili için yetkili otoritelerin harekete geçirilmesi, yerli üretimin korunması mevzuatı çerçevesinde korunma-gözetim ve anti-damping uygulamalarında sektörel dinamikleri firmanız lehine kullanılabilmesini sağlayacak başvurular için gerekli hukuki danışmanlık sağlanabilmektedir.


DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DAVALAR

İthalat ve İhracat Rejimleri, Dâhilde ve Hariçte İşleme Rejimleri başta olmak üzere tüm Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri, Ticaret Politikası Savunma Araçları, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler, Kıymet, Tarife ve Menşe konuları ile Kaçakçılık mevzuatı kapsamındaki tüm hukuki ihtiyaçlarınızda deneyimli ve ihtisaslaşmış ekibimizle hizmetinizdeyiz.


NEDEN PROFESYONEL BİR EKİPLE ÇALIŞMAK GEREKİR

Gerek firmanıza maliyet avantajı sağlayacak haklarınızın titizlikle takip edilebilmesi, gerekse de mevzuatı yanlış uygulamaktan kaynaklı büyük yaptırımlarla karşılaşmamak için, konusunda derinlemesine bilgi sahibi ve özellikle dış ticaret hukukunda uzmanlaşmış bir ekiple çalışmak, günümüzün rekabetçi ortamında vazgeçilmez bir zorunluluktur.

TDI.master dış ticarete başlamak veya dış ticaretini bilinçli bir şekilde artırmak isteyen firmalara, kendi bünyelerinde bunun için gerekli büyük yatırımı yapmadan profesyonel bir ekiple potansiyelinin üstünde bir başlangıç yapabilme imkanı sunar.

Başa Dön