İŞ GELİŞTİRME NEDİR

En genel tanımlamasıyla iş geliştirme, bir firma için, çalışanları, müşterileri ve faaliyet gösterdiği piyasa ile kurduğu ilişkilerin uzun soluklu ve katma değer yaratacak bir şekilde geliştirilmesini sağlayabilecek tüm faaliyetlerdir.

Faaliyet gösterdiğiniz piyasadaki dinamikleri takip etmemek, geleceğe dönük dönüşümlerden habersiz kalmak, işinizin rutin akışı içinde dünyadaki sektörel gelişmeleri izlememek, kısa zamanda karlılığınız ve rekabet gücünüz üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Yenilikçiliğin ve her aşamada süreç optimizasyonunun öne çıktığı iş dünyasında, faaliyetlerinize ölçek kazandıracak yaklaşımlar benimsemek sizi rakipleriniz arasında öne çıkaracaktır.


DIŞ TİCARETİN İTİCİ GÜCÜ VE PAZAR ARAŞTIRMASININ ÖNEMİ

TDI.master iş geliştirmede ve yenilikçiliği bir kurumsal davranış haline getirmede firmaların dış ticarete açılmasını stratejik adım olarak kabul eder.

Dış ticaretin ölçek artırıcı gücü, dinamik yapısı, rekabetçiliğin firmalar üzerindeki olumlu etkisi, firmanızın kırılganlığını azaltacağı gibi, uzun vadede sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme imkânlarını da kolaylaştıracaktır.

Yapılan akademik çalışmalar, firmaların hayatta kalması ile dış ticaret arasında ciddi bir ilişkinin bulunduğunu ortaya koymakta, verimliliğin artmasında dış ticaretin çok önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir.

Daha önce ihracat yapmamış firmaların ihracat yapabilir hale getirilmesi, tamamlayıcı sektörlerle işbirliği imkânlarının geliştirilerek fiyat ve ölçek avantajı elde edilebilmesi için profesyonel destek ihtiyacı kaçınılmazdır.

Benzer şekilde, üretim süreçlerinde kullandığınız hammadde ve yarı mamullerin, profesyonel bir lojistik hizmetiyle ve başka firmaların talepleri ile birleştirilerek daha uygun fiyat ve kalitede temini de sizi rakipleriniz arasında çok daha öne çıkaracaktır.

Gümrük ve dış ticaret mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinizi yetkin bir şekilde bilen, ihtiyaçlarınıza en uygun ve mümkün olan en büyük maliyet avantajını sağlayacak düzenlemeleri lehinize kullanabilecek profesyonel bir dış ticaret ve lojistik danışmanlığı hizmeti büyük bir fırsat özelliği taşır.

Bu faaliyetlerin firma bünyesinde yapılabilmesi çok zaman rutin iş akışının baskısı, firmaların kurumsallaşmada yaşadığı zorluklar, ölçeklerinin bu tarz profesyonel çalışmalar yapmasına müsaade etmemesi dolayısıyla mümkün olamamaktadır.

TDI.master olarak amacımız, özellikle yeni pazarlara açılma potansiyeli taşıyan ancak bu altyapıya aktaracak kaynaktan yoksun olan firmalarımıza detaylı pazar analizi, dış ticaret ve lojistik danışmanlık hizmetlerini profesyonel bir şekilde sunabilmektir.


PAZAR ARAŞTIRMASI VE SEKTÖREL ANALİZİN SİZE SAĞLAYABİLECEĞİ AVANTAJLAR

Yeni pazar fırsatlarının izlenmesi, rekabet koşulları ve potansiyel rakiplerinizin dezavantajlı olduğu alanların ortaya konması, piyasanızdaki yeni trendlerin takip edilebilmesi Pazar Araştırmalarının temel amaçlarıdır. Ülkemizin Serbest Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere diğer hukuki düzenlemelerden kaynaklanan ve rekabet üstünlüğü taşıdığınız ülkelerin hedeflenmesi gibi konular başta olmak üzere, detaylı ve düzenli pazar araştırmaları yaptırmak, planlı bir şekilde hareket etmek, ihracatı sürdürülebilir bir büyüme modeli olarak kullanabilmenize olanak tanır.


DEVLET DESTEKLERİNİN ANALİZİ VE SİZE UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ

Yukarıda bahsedilen hizmetlerin, firma açısından mümkün olan asgari maliyet ve azami kalitede sunulabilmesi için devlet desteklerinin de iş yapma modelimizde devrede olması yoluna gidilmektedir. Türkiye’de farklı kamu kurumları tarafından farklı amaçlarla verilmekte olan birçok devlet teşviği ve basitleştirilmiş usul uygulaması mevcuttur.

Ancak, bu düzenlemelerin yeterince bilinmemesi, uzun ve bürokratik prosedürlerin firmalar tarafından caydırıcı olarak görülmesi, yapılacak yanlışlıkların hukuki olarak firmayı, aldığı veya yararlandığı teşvikten daha büyük bir sorumluk altında bırakacak olması gibi etmenler, firmaları bu teşvikleri etkin bir şekilde kullanmaktan alıkoymaktadır.

Özellikle firma kurumsallaşmasına ve yeni pazarlar bulunmasına olumlu katkı sağlayacak, nitelikli personel istihdamını kolaylaştıracak, gümrük işlemlerinde maliyet avantajı getirecek teşvik ve uygulamalar konusunda, firmaya göre özelleştirilmiş bir yaklaşımın benimsenmesi kaçınılmazdır.

Bu noktada, ekonomik etkili gümrük rejimlerinden firma ihtiyaçlarına en uygun olanının belirlenmesi, yeni pazarlara girişte ve firmanın kurumsallaşmasında çok önemli bir yere sahip olan belgelendirme desteklerinin yerinde ve zamanında kullanılması, yeni pazarların araştırılmasında ve ölçek büyütmelerde devlet tarafından sunulan desteklerin, firma ihtiyaçları ile uyumlaştırılarak kullanılabilmesi önemli bir bilgi birikimi ve profesyonellik gerektirmektedir.


SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

Firmanızın üretim ve süreç analizi – iyileştirme yapılabilecek alanların belirlenmesi

İhracat potansiyeli olan pazarların detaylı analizi

İhracatınızın katma değerini artırabilmek için yurtiçinde stratejik işbirliği imkânlarının araştırılması

Kullanabileceğiniz devlet yardımlarının belirlenmesi ve prosedürlerin takibi

Üretim sürecinde kullandığınız hammadde ve yarı mamullerin uygun kalite ve fiyatlandırma ile ithali

Tüm dış ticaret işlemlerinizin profesyonel bir gümrük ve lojistik ekibi ile tamamlanması

NEDEN PROFESYONEL BİR EKİPLE ÇALIŞMAK GEREKİR

Özellikle ihracat potansiyeli taşıyan firmaların, ürünlerine uygun pazarları bulması, profesyonel bilgi birikimi gerektiren dış ticaret ve gümrük işlemlerinde sorun yaşamamaları, kendilerine en uygun devlet teşviklerini gerektiği yerde ve hukuki sorun yaşamadan kullanabilmesi bu alanlarda yetişmiş profesyonellerle çalışmayı zorunlu kılmaktadır.

TDI.master dış ticarete başlamak veya dış ticaretini bilinçli bir şekilde artırmak isteyen firmalara, kendi bünyelerinde bunun için gerekli büyük yatırımı yapmadan profesyonel bir ekiple potansiyelinin üstünde bir başlangıç yapabilme imkanı sunmaktadır.

Başa Dön