HEDEF KİTLE

Dış Ticaret Profesyoneli Yetiştirme Programının temelde iki hedef kitlesi ve iki amacı bulunmaktadır. İlk hedef kitlemiz üretim yapısı ve potansiyeli elvermesine karşın dış ticarete başlayamamış firmalardır. Sektör dinamiklerinden ve/veya psikolojik eşiği aşamamaktan kaynaklı bu sorunun aşılmasında TDI.master stratejik iş ortağınız olarak gerekli tüm diğer boyutların yanı sıra, bu Program ile yetiştirilmiş olan ve firmanıza tahsis edilmiş bir profesyonel uzman vasıtasıyla, firmanız için özelleştirilmiş bir takvimde dış ticarete açılma sürecinizi koordine edecektir.
Dış Ticaret Profesyoneli Yetiştirme Programı ile hedeflediğimiz ikinci kitle ise üniversitelerin iktisadi-idari bilimler fakültelerinde okuyan ve/ya yeni mezun olan kişilerdir. Bölümlerinden aldıkları teorik eğitimlerin, sektörel derinleşme, güncel piyasa ihtiyaçları, pazar araştırmaları için gerekli bilişim altyapısı ile takviye edilmesi suretiyle firmalarımızın ihtiyaç duyduğu insan kaynağı temin edilmektedir. Dış Ticaret Profesyoneli Yetiştirme Programı, Program katılımcısı firmalarımızın, gerekli etüt analizlerinden sonraki ilk üç ay içinde ilk ihracatlarını gerçekleştirmelerini ve Programın ilk yılı sonunda kendisine tahsis edilen Dış Ticaret Profesyonelini istihdam etmeyi talep etmesini hedefler. Bu şekilde hem nitelikli dış ticaret profesyonelinin istihdamı ve hem de potansiyel taşıyan firmanın dış ticarete açılması şeklindeki programın ikili amacı hayata geçirilmektedir.

Programın İçeriği

Dış Ticaret Profesyoneli Yetiştirme Programının piyasa ihtiyaçlarına ve pazar şartlarının gerektirdiği teknik donanıma sahip dış ticaret profesyoneli yetiştirmek üzere hedeflediği...

Devam Et