PROGRAMIN AMACI

Dış ticaretin dünya genelinde kazandığı önemin ve ülkeler arasındaki ticaretin çok büyük bir hızla ilerlemesinin doğal bir sonucu olarak, dış ticaret işlemleri üst düzeyde profesyonellik ve ihtisaslaşma gerektiren bir nitelik kazanmıştır.

Kayda değer ülkelerle dış ticaret yapmanın olmazsa olmaz koşullarının başında artık dış ticaretin kendi terminolojisiyle konuşma ve işleri profesyonel bir çerçevede ele alma zorunluluğu gelmektedir.
Sürdürülebilir bir dış ticaret zemini oluşturmak, gerçekleştirdiğiniz işlemlerde suiistimallere maruz kalmamak, yanlış ve gereksiz prosedürlerden kaynaklı ilave maliyetlere katlanmamak için dış ticaret konusunda yetişmiş profesyonellerle çalışmak bugün her zamankinden daha önemlidir. Bu alandaki eksikliğin doğurduğu sorunları gören TDI.master özgün bir yaklaşımla, dış ticarete yeni başlayan firmalarımıza öncelikle dışarıdan, ticaret hacimleri arttıkça da bünyelerinde istihdam etmek üzere dış ticaret profesyoneli yetiştirme programı başlatmıştır.
Dış Ticaret Eğitim Prgoramı

Bu modelin özü, doğru iş için doğru insanı en doğru zamanlama ile istihdam etmek şeklinde özetlenebilir. Bu şekilde, firma ihtiyaçlarını tüm süreçlerde gözetmek, dış ticaret profesyonelinin yarattığı katma değer kendi maliyetini geçmedikçe, firmaları dışarıdan desteklemek ve onlara ilave maliyet getirmemek hedeflenmektedir.

Hedef Kitle

Dış Ticaret Profesyoneli Yetiştirme Programının temelde iki hedef kitlesi ve iki amacı bulunmaktadır. İlk hedef kitlemiz üretim yapısı ve potansiyeli...

Devam Et