Ticaret Gündemi

AB Çelik Korunma Önlemlerinin Devamına İlişkin Gözden Geçirme Soruşturması Açtı

AB Çelik Korunma Önlemlerinin Devamına İlişkin Gözden Geçirme Soruşturması Açtı

Bilindiği üzere Avrupa Birliği 2019 yılından beri korunma önlemleri kapsamında bazı çelik ürünleri ithalatına karşı korunma önlemi uyguluyor. Halen yürürlükte olan önlem kapsamında, demir-çelik ürünlerini içeren 26 ürün kategorisindeki ithalatta geçmiş ticaret akışları...
ABD Konserve Kutuların Yapımında Kullanılan Çelik Damping Önlemini Kaldırma Kararı Aldı

ABD Konserve Kutuların Yapımında Kullanılan Çelik Damping Önlemini Kaldırma Kararı Aldı

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) yaptığı oylamada Kanada, Çin, Almanya ve Güney Kore'den gıda konservelerinde kullanılan kalaylı çelik ithalatına yönelik anti-damping önlemlerinin kaldırılması yönünde karar aldı ve ithalatın yerli çelik üreticilerine zarar vermediğini ...
Rusya Menşeli Düz Cam İthalatına Açılan Damping Soruşturması Tamamlandı

Rusya Menşeli Düz Cam İthalatına Açılan Damping Soruşturması Tamamlandı

29 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için Rusya menşeli düz cam ithalatına yönelik olarak açılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) tamamlandı.Yerli üretici Şişecam tarafından yapılan ve Düzce Cam tarafı...
Sodyum Perkarbonat İthalatına Açılan Damping Soruşturması Tamamlandı

Sodyum Perkarbonat İthalatına Açılan Damping Soruşturması Tamamlandı

25 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonat ithalatına yönelik olarak açılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) tamamlandı.Yerli üretici Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş...
Çin Menşeli Ağır Vasıta Dış Lastik İthalatına Açılan Damping Soruşturması Tamamlandı

Çin Menşeli Ağır Vasıta Dış Lastik İthalatına Açılan Damping Soruşturması Tamamlandı

23 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için ağır vasıta dış lastik ithalatı için açılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) tamamlandı.Yerli üretici Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştiri...
Diş Fırçası İthalatına Karşı Açılan Korunma Önlemleri Soruşturması Tamamlandı

Diş Fırçası İthalatına Karşı Açılan Korunma Önlemleri Soruşturması Tamamlandı

Diş fırçası ithalatına karşı uygulanan mevcut korunma önlemlerinin devam edip etmeyeceğine karar vermek üzere 16 Temmuz 2023 tarihinde açılan korunma önlemleri soruşturması tamamlandı. 3 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararda Soruşturma sonuçlarına yer verilerek...