16 İlde İhracat Destek Ofisleri Kuruluyor

16 İlde İhracat Destek Ofisleri Kuruluyor

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkemiz ihracatının tabana yayılması ve bu amaçla temel olarak KOBİ'lerin ihracat kabiliyetlerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, iş dünyasının ihracat konusundaki bilgi ve istek düzeyinin önemine değinilerek yerel düzeydeki teknik kapasitenin geliştirilebilmesi için ihracat destek ofislerinin açılmasının planlandığı ifade edildi.

Bu amaçlarla, ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı bulunan illerde kurulacak ofislerin potansiyel ihracatçılara teknik bilgi ve çeşitli devlet destekleri sağlaması bekleniyor. Ancak, Bakanlıkça henüz ofislerin hangi illerde kurulmasının planlandığı ve bu ofislerin detaylı iş tanımları konusunda herhangi bir bildirim yapılmadı.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Bu makalenin uzunluğu 103 kelimedir.