Ticaret Gündemi

Elbise Askılarının İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

Elbise Askılarının İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 4421.10.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan elbise askılarının ithaline fiyat bazlı gözetim uygulaması getirildi. Söz konusu ürünlerin ithalinde adet başına 2 dolar gözetim fiyatı belirlendi.Bu eşik fiyatn altında...
Ukrayna Kullanılmış Eşya İthalatını Yasaklayabilir

Ukrayna Kullanılmış Eşya İthalatını Yasaklayabilir

Ukrayna Sosyal Politika Bakanlığı’nın kullanılmış eşya ithalatını yasaklayacak bir taslak üzerinde çalıştığı bildirildi.Bu çalışmanın ardında özellikle insani yardım şeklinde gümrük vergilerinden ve ithalat düzenlemelerinden muaf olarak ülkeye giren eşyanın ikinci el...
Lübnan'da Dövizle İşlemlerdeki Son Dönem Gelişmeleri

Lübnan'da Dövizle İşlemlerdeki Son Dönem Gelişmeleri

Bilindiği gibi Lübnan'da 17 Ekim 2019'da başlayan ve halen devam eden sivil karışıklık hali ülke ekonomisinde ciddi olumsuzluk doğurarak Eylül ayı sonundan itibaren ülkede önemli bir döviz likiditesi sorunu ortaya çıkardı.Beyrut Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan bir bildir...
Avrupa Birliği Moldova’ya İlave Pazara Giriş Avantajları Tanıyacak

Avrupa Birliği Moldova’ya İlave Pazara Giriş Avantajları Tanıyacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi 19 Aralık 2019 tarihinde onayladığı Anlaşma ile Moldova menşeli tarım ürünleri ile KOBİ ihracatına ilave tercihli tavizler tanıyacak.Moldova ile AB arasında ticaretin daha da liberalleştirilmesi amacıyla yürütülen ve geçtiğimiz Temmuz ayında mutabaka...
İran Menşeli Polyester Elyaf ve BOPP Filmlere Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

İran Menşeli Polyester Elyaf ve BOPP Filmlere Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğler ile halen önleme tabi olan polyester elyaf ve BOPP filmler için yeniden iki ayrı korunma önlemi soruşturması açıldı.2020 yılı içinde kendiliğinden yürürlükten kalkacak olan bu önlemlerin devamı için yerli üreticiler ye...
Türkiye Afrika’da Ticaret ve Lojistik Merkezleri Açıyor

Türkiye Afrika’da Ticaret ve Lojistik Merkezleri Açıyor

Türkiye Afrika ile olan ticari ilişkilerini artırmak ve daha da derinleştirmek için ticaret ve lojistik merkezleri açacak.Ticaret Bakanlığı’nın Afrika İş Forumları Danışma Toplantısında yapılan açıklamaya göre, Afrika kıtasında daha önceden belirlenen yerlerde ticaret merke...