Çakmak İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Çakmak İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

12 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için çakmak ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.

Soruşturma, Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden başlatıldı.

Bu kapsamda Çin menşeli 9613.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli olanlar)” ve 9613.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “plastikten gaz haznesi (gaz içersin, içermesin)” ne için damping soruşturması yürütülecek.

Halihazırda söz konusu ürünler için adet başına 0,01 -0,05 $ arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanıyor.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya ilgili sivil toplum örgütlerinin en geç 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak süreci başlatmaları gerekiyor.

Bu makalenin uzunluğu 148 kelimedir.