AB, ABD ve Japonya Devlet Yardımları Konusunda Uzlaşmaya Vardı

AB, ABD ve Japonya Devlet Yardımları Konusunda Uzlaşmaya Vardı

Washington’da gerçekleştirilen bir toplantıda AB, ABD ve Japonya yetkilileri DTÖ kapsamında yasaklanan sübvansiyonların uluslararası ticaretin etkin işleyişi açısından yeterli olmadığı konusunda mutabakata vardı.

Mevcut yasaklı devlet yardımlarının hem kapsamının genişletilmesi hem de daha etraflı şekilde tanımlanması gerektiği yönünde varılan uzlaşma neticesinde DTÖ Sübvansiyon ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması’nın (SCM) değiştirilmesi teklifi gündeme getirilecek.

DTÖ’nün yapısal tasarımında değişiklikler yapılması gerektiğini uzun süredir savunan ve bu yönde çalışmalar yürüten AB Komisyonu, sübvansiyonlar konusunda Japonya ve ABD ile varılan mutabakatın sembolik önemine dikkat çekerek, tarafların ticareti ve rekabeti bozucu etmenlere karşı güçlü bir irade ortaya koyduğunu vurguladı.

Kaynak: AB Komisyonu

Bu makalenin uzunluğu 94 kelimedir.