AB Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Görüşe Açıldı

AB Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Görüşe Açıldı

Avrupa Birliği (AB) genelinde kişi başı ambalaj atığı 2017 yılında 173 kg seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Söz konusu artışta çeşitli faktörlerin katkısı olduğu ve bunların başında tek-kullanımlık plastik ürünlerin tüketiminin artması, son dönemde online satışlardaki artışlar ile bazı ürünlerde gereksiz ambalajlama kullanıldığı ifade ediliyor.

Bu durumun doğuracağı risklerin azaltılabilmesi için,  AB ambalajlama ve ambalaj atıklarının önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi çalışmalarını 2021 yılının 2. çeyreğine kadar tamamlamayı hedefliyor.

Ambalaj tasarımlarının geri dönüşümü destekleyecek şekilde geliştirilmesi, ambalajlamada geri dönüştürülmüş içerik kullanımının artırılması, aşırı ambalaj kullanımının düzenlenmesi ve ambalaj atıklarının azaltılması gibi konularda çalışmalar yapılacağı ve ilgili mevzuatın yeniden düzenleneceği bildirildi.

Bu değişiklikler mevzuata yansıtılmadan önce ilgili tüm tarafların görüşlerinin toplanmasına başlandı. 6 Ağustos 2020 tarihine kadar görüş verilebilmesi mümkün olup görüş bildirim ekranına buradan ulaşılabiliyor.

Özellikle söz konusu pazara yoğun ihracat yapan firmalarımız ile bu firmaların temsilcisi konumundaki sivil toplum örgütlerinin konuya önem vermesinde fayda görülüyor. 


Bu makalenin uzunluğu 148 kelimedir.