AB Damping Mevzuatında Değişiklik

AB Damping Mevzuatında Değişiklik

Damping mevzuatında yapılması düşünülen ve uzun süredir üzerinde çalışılan yeni düzenlemeler konusunda Avrupa Birliği Komisyonu, kurumlar arasında mutabakatın sağlandığını bildirdi.

Düzenleme ile üçüncü ülkelerin baz alınması ve ciddi piyasa bozulması durumlarındaki damping marjı hesaplamalarında yeni bir metodoloji benimseniyor.

Ayrıca, yasaklanmış sübvansiyonlar konusunda da AB'nin elini güçlendirecek yeni hükümler getiriliyor. Yürütülmekte olan bir Soruşturma sırasında gündeme gelen yeni sübvansiyonların da Soruşturma kapsamına alınması ve önleme konu edilmesinin yolu açılıyor.

Yıl sonunda yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemenin yürütülmekte olan Soruşturmalara uygulanmayacağı ve makul bir geçiş sürecinin belirleneceği ifade ediliyor.

Bu makalenin uzunluğu 83 kelimedir.