AB Elektronik Bisiklet Damping Başvurusu

AB Elektronik Bisiklet Damping Başvurusu

Avrupalı elektronik bisiklet (e-bisiklet) üreticileri Çin'den yapılan ithalatta haksız rekabete maruz kaldıkları iddiasıyla Avrupa Birliği Komisyonu'na damping başvurusunda bulundu.

Bisiklet Üreticileri Birliği (EBMA) tarafından yapılan başvuruda, Çin'den yapılan ithalatın bir bütün olarak çok ucuz olduğu, Avrupalı bisiklet üreticilerine zarar verdiği ve Çin'in e-bisiklet üretimine sübvansiyon sağladığı yönünde iddialara yer verildi.

EBMA'nın yasal olmayan sübvansiyonlar konusunda daha detaylı bir çalışma yaptığı ve bunun kanıtlanması halinde olası önlemin geçmiş ithalatlar için de uygulanması söz konusu olacağından bu çalışmaya büyük önem atfettiği belirtiliyor.

AB Komisyonunun bir soruşturma başlatıp başlatmamaya Ekim sonuna kadar karar vermesi bekleniyor.

Çin menşeli ve çıkışlı normal bisikletler AB'ye ithalinde 1993 yılından beri damping önlemine tabi bulunuyor.

Bu makalenin uzunluğu 103 kelimedir.