AB Geriye Dönük Fazla Tahsil Edilen Anti-Damping Vergilerinin İadesi

AB Geriye Dönük Fazla Tahsil Edilen Anti-Damping Vergilerinin İadesi

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Alman bir firmanın başvurusu üzerine aldığı kararda geçmişe dönük fazla tahsil edilen anti-damping vergisinin firmaya iadesine karar verdi.

2013 yılından beri Çin Halk Cumhuriyeti menşeli seramikten mutfak eşyasının AB'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlükte bulunuyor. Bu önlem işbirliğine gelen firmalara % 13.21-23.4 aralığında; gelmeyen firmalara ise %36.1 oranında uygulanıyor.

Uygulamada, önlemin etkisiz kılınmasını engellemek için firmalardan gümrüklere ticari açıdan belirli şartlar taşıyan bir faturanın ibrazı ile ihracatçı beyanının yer alması şartı bulunuyor.

Tigers GmbH adlı Alman lojistik firması yaptığı bir işlem sırasında gümrük idaresine sunduğu faturanın kabul edilmemesi üzerine yüksek orandan vergilendirilerek işlemini tamamladıktan sonra durumu yargıya taşıdı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı aldığı C-156/16 no'lu Karar ile, dampinge karşı önlemi belirleyen mevzuatta faturanın hangi aşamada aranacağı belirtilmediğinden, firmanın haklılığına ve geçerli bir faturayı hangi aşamada sunarsa sunsun geçmişte tahsil edilen fazla vergilerin kendisine iadesine hükmetti.

Bu makalenin uzunluğu 136 kelimedir.