AB-Hindistan Stratejik Ortaklık Çerçevesi Yenilendi

AB-Hindistan Stratejik Ortaklık Çerçevesi Yenilendi

Avrupa Birliği ile Hindistan arasında 2004 yılından beri sürdürülen stratejik ortaklık çerçevesi geçtiğimiz hafta işbirliğini daha ileri düzeye taşıyacak şekilde güncellendi.

Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyonunun ortak açıklamasına göre Hindistan ile olan ilişkilerin daha geniş kapsamlı ve derinlikli olmasının Birliğin stratejik hedefi olduğu, yeni strateji ile 2004 yılından beri gittikçe artan ilişkilerin yeni dönemde daha da ileri boyuta taşınacağı ifade edildi.

Güncellenen yeni stratejide özellikle çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesinde ve uluslararası ticaretin kurallarının belirlenmesinde ortak tutum alınmasını kolaylaştırılacak düzenlemelere özel önem atfediliyor.

Hindistan, büyük pazar olanakları, hızlı büyüyen ekonomisi ve küresel ölçekte daha etkili olmayı hedefleyen dış politikasıyla AB'nin uzun süredir özel önem verdiği bir ülke özelliği taşıyor.

AB ve Hindistan arasındaki ticari düzenleme ve ilişkiler Gümrük Birliği dolayısıyla Türk ekonomisi açısından da önemli risk ve fırsat alanları oluşturduğundan özel bir hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor.

Kaynak:AB Konseyi

Bu makalenin uzunluğu 134 kelimedir.