AB ile 16 DTÖ Üyesi Ülke Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması Konusunda Ortak Hareket Edecek

AB ile 16 DTÖ Üyesi Ülke Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması Konusunda Ortak Hareket Edecek

AB ve Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye 16 ülke, DTÖ'de iki aşamalı bir anlaşmazlıkların halli mekanizması kurulabilmesi için ortak hareket etme kararı aldılar.

AB’nin Komisyon Başkanı, ülkelerin ise Bakan düzeyinde temsil edildiği Davos’taki Toplantıda, DTÖ’deki mevcut tıkanıklığın aşılabilmesi için daha yoğun ve ssitemli çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalındı.

Söz konusu girişim, 2019 yılı Aralık ayının ortalarında 2017'den bu yana yapılan yeni atamaların engellenmesi nedeniyle DTÖ Temyiz Organının işlevsiz bırakılması ardından başlatılmıştı.

Davos Toplantısı ardından AB Komisyonu adına yapılan açıklamada çok taraflı temyiz düzenlemesi ile katılımcı DTÖ üyelerinin aralarında bağlayıcı, tarafsız ve yüksek kalitede bir uyuşmazlık çözüm sistemine erişilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

AB temsilcilerinin yanında söz konusu Toplantıya Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Güney Kore, Meksika, Yeni Zelenda, Norveç, Panama, Singapur, İsviçre ve Uruguay katılım sağladı.

Kaynak:AB Komisyonu


Bu makalenin uzunluğu 125 kelimedir.