AB Komisyonu Mercosur Ortaklık Anlaşması Etki Analiz Raporu Yayımlandı

AB Komisyonu Mercosur Ortaklık Anlaşması Etki Analiz Raporu Yayımlandı

Avrupa Birliği ile MERCOSUR arasındaki müzakereleri 28 Haziran 2019 tarihinde tamamlanan Ortaklık Anlaşması’nın etkileri geniş çevrelerde tartışılmaya devam ediyor.

London School of Economics Üniversitesi’ne bağlı LSE Enterprises adlı şirket tarafından hazırlanan Rapor, onay sürecindeki Anlaşma için sağlam, kanıta dayalı ve şeffaf bir tartışmaya katkıda bulunması amacıyla hazırlatıldı. Rapor, AB ile MERCOSUR arasındaki ticaretin Anlaşma sonrasında nasıl etkileneceğini iki teorik senaryo üzerinden ele alıyor.

Rapora göre Anlaşmanın tüm tarafların ekonomileri üzerinde olumlu etkisinin olacağı, ücretlerin yükseltilmesi ve eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunacağı öngörülüyor. Ayrıca, AB’nin Mercosur’a ihracatının önemli ölçüde artması, MERCOSUR’dan yapılacak ilave tarımsal gıda ithalatının ise AB üretimi üzerinde küçük bir olumsuz etkisinin olacağı öngörülüyor.


Bu makalenin uzunluğu 101 kelimedir.