AB Meksika Serbest Ticaret Anlaşması

AB Meksika Serbest Ticaret Anlaşması

Avrupa Birliği ile Meksika 21 Nisan 2018 tarihinde yeni bir ticaret anlaşması için mutabakata vardı.

Söz konusu Anlaşma modernize edilmiş bir çerçeve Anlaşma özelliği taşıyacak ve 1997 yılında imzalanan mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha kapsamlı hale getirecek.

AB, Meksika'nın üçüncü büyük ticari ortağı konumu taşırken, 128 milyonluk nüfusu ile Meksika AB'nin Brezilya'dan sonra Latin Amerika pazarındaki ikinci büyük ticari ortağı olma özelliği taşıyor. 2017 yılında AB Meksika ticaret hacmi 62 milyar €'ya ulaşırken, hizmet ticareti ise 15 milyar € olarak gerçekleşti. Aradaki ekonomik etkileşim dolayısıyla AB'deki 400 bin kişilik istihdamın doğrudan Meksika ile ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Yeni Anlaşma ile kalan gümrük vergilerinin kaldırılması, yolsuzlukla mücadele, gıda güvenliğinde daha ileri standartların devreye alınması, sanayi ürünlerindeki ticaret şartları ve gümrük işlemleri prosedürlerinin azaltılması, Meksika kamu ihalelerinin AB firmalarına açılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve anlaşmazlıkların halli mekanizmaları ile hizmet ticaretinin geliştirilmesi, elektronik ticaret düzenlemeleri, inovasyon ve yaratıcı değerlerin korunması gibi başlıklar ve kapsamlı düzenlemeler bulunuyor.

Meksika ile olan benzer ekonomi özellikleri ve AB ile arasındaki gümrük birliği dolayısıyla varılacak olan yeni Anlaşmanın Türkiye açısından da büyük önem taşıdığı ve yakından takip edilmesi gerektiği değerlendiriliyor.

Bu makalenin uzunluğu 178 kelimedir.