AB Parlamentosu Yeni Yatırım İzleme Çerçeve Yönetmeliğini Onayladı

AB Parlamentosu Yeni Yatırım İzleme Çerçeve Yönetmeliğini Onayladı

Avrupa Birliği Parlamentosu 14 Şubat 2019 tarihli oturumunda doğrudan yatırımların Birlik düzeyinde izlenmesi ve ortak bir yatırım politikası oluşturulması konusundaki düzenlemeyi onayladı.

AB mevcut hali ile OECD yatırım kısıtlamaları endeksine göre dünyanın en açık ve liberal yatırım rejimlerinden birini uygularken bunun neticesi olarak da en fazla yatırım alan bölgelerin başında geliyor. 2017 yılı itibariyle üçüncü ülke vatandaşlarının AB'deki doğrudan yatırımı 6.3 trilyon Euro düzeyinde bulunuyor.

Halen AB üyesi 14 ülkenin müstakil olarak doğrudan yatırımları izleme mekanizmaları bulunurken, Parlamento tarafından kabul edilen yeni düzenleme ile Birlik düzeyinde ortak bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor.

Yeni düzenlemede üye ülkeler arasında bilgi değişimi, özellikli yatırımların teşvikinde ortak kararlar alınabilmesi, kamu güvenliği ve düzeni açısından uyumlaştırılmış bir yatırım politikası belirlenmesi, tecrübe paylaşımı ve iyi uygulamaların öne çıkarılması ve ortak hedefler belirleyerek yatırım politikasının etkinleştirilmesi gibi konular öne çıkıyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girebilmesi için AB Konseyi tarafından da onaylanması ve sonrasında AB Komisyonu ve üye ülkelerin 18 ay içinde gerekli hazırlıkları tamamlaması gerekiyor.

Kaynak: EU Trade

Bu makalenin uzunluğu 157 kelimedir.