AB Ticaret Politikası Savunma Araçları

AB Ticaret Politikası Savunma Araçları

Avrupa Birliği'nin yeni anti-damping kuralları konusunda Komisyon, Parlamento ve üye ülkeler arasındaki müzakereler sonuca yaklaşıyor.

Görüşmelerde en büyük anlaşmazlık alanlarının, ekonomik göstergelerde "önemli bozulma", "ispat mükellefiyeti" ile ülke ve sektör spesifik raporlamalar olduğu ifade ediliyor.

AB anti-damping mevzuatında yapılacak değişiklikler, Çin'in DTÖ'ye katılımı sonrasındaki fiili durumun AB açısından hukukileşmesi yönüyle de büyük önem taşıyor.

Çin, soruşturmalarda piyasa ekonomisi kabul edilmesi gerektiğini belirterek uzun süredir özellikle AB ve ABD'ye karşı her platformda baskısını sürdürüyor. AB'ye karşı bu tutumunu geçtiğimiz yılın sonunda DTÖ'ye de taşımıştı.Buna rağmen, AB Çin aleyhine açtığı son iki soruşturmada da Çin'i piyasa ekonomisi olmayan ülke (non-market economy) olarak kabul etmeye devam etti.

Bu yaklaşımın değişebilmesi ancak anti-damping mevzuatının değişmesine bağlı görülürken, Avrupa Birliği'nde yeni anti-damping kurallarının bu yıl içinde yürürlüğe girmesi gerektiği konusunda açık bir mutabakat bulunuyor.

Bu makalenin uzunluğu 125 kelimedir.