AB Ticaret Politikası Savunma Araçları Mevzuatında Değişiklik Çalışması Başlattı

AB Ticaret Politikası Savunma Araçları Mevzuatında Değişiklik Çalışması Başlattı

Anti-damping ve anti-sübvansiyon soruşturmalarında, sürecin uzunluğu, yeterince şeffaf olmaması ve geniş inisiyatif alanlarının bulunduğu yönünde sıklıkla eleştirilen Avrupa Birliği Ticaret Politikası Savunma Araçları mevzuatında değişiklik çalışması başlattı. Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü’nün (DG Trade) sürecin şeffaflaştırılması yönünde değişik seçenekler üzerinde çalıştığı bildirildi.

Avrupa Parlamentosu Dış Ticaret Komitesi tarafından düzenlenen Kamu Dinleme Toplantısına katılan tüm taraflar hem sürecin şeffaflaştırılması hem de piyasa aksaklıkları yaşayan ülkelere yeni usullerle damping ve sübvansiyon marjı hesaplanması gerekliliği üzerinde durdu.

AB açısından Çin’e piyasa ekonomisi statüsü verilmesi ise diğer önemli sorun alanlarından birini oluşturuyor.

Bu makalenin uzunluğu 88 kelimedir.