AB Ticaret ve Yatırımın Önündeki Engeller Raporunu Yayımladı

AB Ticaret ve Yatırımın Önündeki Engeller Raporunu Yayımladı

Avrupa Birliği (AB) 2008’den beri yıllık olarak hazırladığı Ticaret ve Yatırım Önündeki Engeller Raporunu yayımladı. AB firmalarının karşılaştıkları sorunların sistematik şekilde sıralanması ve sonrasında giderilmesini amaçlayan Raporda 2019 yılı için önemli tespit ve değerlendirmeler bulunuyor.

Küresel ölçekteki Covid-19 salgınına ve yükselen korumacılık eğilimlerine karşın AB Komisyonu’nun girişimleri ile bazı önemli pazara giriş avantajları elde edildiği vurgulanıyor. Bunlar arasında özellikle Fransa, İrlanda ve Hollanda’dan Çin’e yeniden et ihracatına başlanması, İrlanda ve Hırvatistanlı firmaların Japon pazarına giriş imkanı elde etmesi, Hollandalı domuz üreticilerinin Meksika’ya ihracat yapmaya başlamaları, Polonyalı bebek maması üreticilerinin Mısır pazarına girişleri ve Belçikalı armut üreticilerinin Meksika’ya ihracat yapma imkanına kavuşmaları sıralanıyor.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde 2019 yılında sayıları çok ciddi şekilde artan ilave gümrük vergisi (İGV) uygulamalarının AB üreticilerini de önemli ölçüde etkilediği çünkü bu vergiyi ödememek için menşe belgeleri sunmak zorunda bırakıldıkları ve bunun da gümrük birliği işleyişine halel getirdiği ifade edildi.

Benzer şekilde, 2019 yılı içinde bakır hurda ihracatına getirilen kısıtlama ile kozmetik yönetmeliğinde yapılan değişikliğin gümrük birliği işleyişine uygun olmadığı belirtildi.

Buradan erişilebilecek Raporda ticaret engelleri açısından AB firmaları için Türkiye Hindistan’la birlikte en fazla engel çıkaran beşinci ülke olarak sınıflandırıldı. 


Bu makalenin uzunluğu 182 kelimedir.