AB TPSA Soruşturmaları İçin Yeni Uygulama Esasları Getirdi

AB TPSA Soruşturmaları İçin Yeni Uygulama Esasları Getirdi

Avrupa Birliği 13 Mart 2020 tarihli bildirimle damping ve sübvansiyon soruşturmaları başta olmak üzere ticaret politikası savunma araçları (TPSA) soruşturmalarında coronavirüs dolayısıyla yeni bir takım düzenlemeler yaptı.

Dünya genelinde gittikçe artan şekilde yayılan salgının ülkeler arası seyahat imkanlarına getirdiği kısıtlamalara bağlı olarak TPSA soruşturmalarındaki yerinde inceleme ziyaretleri ve soruşturmaya taraf firmaların belge sunumunda karşılaştıkları süre ve şekil şartlarında yeni bazı kolaylaştırıcı bazı prosedürler tanımlandı.

Buna göre AB Komisyonu COVID-19 salgını görülen ülkelere yönelik TPSA soruşturmalarındaki hayati olmayan tüm yerinde inceleme (on spot visit) ve yüz yüze görüşmeleri askıya aldı.

Yerinde inceleme gerektiren hallerde Soruşturmacılara mümkün olan diğer tüm kaynaklarla çapraz kontrol zorunluluğu getirilirken, bu tür bir kontrol imkânı olmayan hallerde ise eldeki verilere göre karar verme yetkisi tanındı.

Ayrıca, mücbir sebep hali doğuran salgına bağlı olarak iş faaliyetleri etkilenen taraflara talepleri ve mücbir sebep halini objektif şekilde açıklayan yazılı başvurularına binaen ilave 7 günlük süre tanınabileceği de hükme bağlandı.

Söz konusu düzenlemeler COVİD 19 bağlamında yapılmış olup bir coğrafi bölgenin hastalıktan ari olmasından sonra prosedürler normal şekline dönüştürülecek.


Bu makalenin uzunluğu 163 kelimedir.