AB, TPSA Soruşturmaları Uygulamalarında Değişiklik Yaptı

AB, TPSA Soruşturmaları Uygulamalarında Değişiklik Yaptı

Avrupa Birliği, Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmalarında önemli bir işlev üstlenen bilirkişilerin (hearing officers) kararlarında esas alacağı referans belgesinde değişikliğe gitti.

Damping ve sübvansiyon soruşturmaları başta olmak üzere AB tarafından yürütülen soruşturmalarda ilgili tüm tarafların itirazlarını değerlendirmek ve Soruşturmaların hakkaniyetli ve objektif bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bahsedilen bilirkişiler önemli bir işlev üstleniyor.

Kamu dinleme toplantıları düzenlemek, soruşturmacı otoriteye önerilerde bulunmak, ilgili tarafların itirazları ile ilgili belirli konularda karar vermek gibi işlevleri bulunan bilirkişilerin esas alacağı referans belgesi 25 Şubat 2019 tarihli Birlik Resmi Gazetesi'ndeki değişiklikle güncellendi.

Bu mekanizma 2007 yılından beri uygulanmakta olup Soruşturmalarda ilgili tarafların haklarının korunmasını ve Soruşturmacılarla iletişimlerinin etkinleştirilmesini hedefliyor.

Bilirkişiler Komisyon çalışanı olmakla birlikte Soruşturmalarda bağımsız hareket ederek doğrudan Ticaret Komiserine raporlama yapıyor.

Bu makalenin uzunluğu 113 kelimedir.