AB Ticaret Anlaşmalarında Korunma Önlemleri Hükümlerine Aynı Şekilde Yer Verecek

AB Ticaret Anlaşmalarında Korunma Önlemleri Hükümlerine Aynı Şekilde Yer Verecek

Korunma Önlemlerinin daha etkili ve tutarlı şekilde uygulanabilmesi için Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasında geçici bir çerçeve üzerinde mutabakat sağlandı.

Korunma Önlemleri prosedürlerinin ve uygulama biçiminin ikili ticaret anlaşmalarında tek tip olarak belirlenmesi yerli üretici haklarının daha hızlı ve etkili korunmasını beraberinde getirirken, müzakere süreçlerinde de Birliğin elinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bugüne kadarki uygulamada her bir ticaret anlaşmasında tavizlerin askıya alınması, korunma önlemlerinin uygulama biçimleri o Anlaşmaya münhasır olarak müzakere edilerek düzenlenirken, yeni yaklaşımda Birlik standardize hükümlerinin her Anlaşmada aynı şekilde yer alması planlanıyor.

Üzerinde mutabakat sağlanan çerçevenin teknik olarak yazımı bitirildikten sonra, Konsey adına müzakere edilmek üzere AB Büyükelçilerine sunulacak. Bu aşama sonrasında ise Yönetmelik olarak düzenlenen metin Parlamento ve Konseyin onayına sunulacak.

Bu makalenin uzunluğu 111 kelimedir.