AB Türkiye İlaç Uygulamalarını DTÖ'ye Şikayet Etti

AB Türkiye İlaç Uygulamalarını DTÖ'ye Şikayet Etti

Avrupa Birliği Türkiye'nin ilaç ve eczacılık ürünlerindeki bir takım uygulamalarını uluslararası ticaret anlaşmalarına aykırılık iddiasıyla DTÖ'ye şikayet etti.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan başvuru açıklamasında Türkiye'nin Avrupalı üreticileri Türkiye'de üretim yapmaya zorlaması anlamına gelecek uygulamalarının DTÖ kuralları ile uyumsuz olduğu iddia edildi.

Aynı başvuruda ayrıca Hindistan'ın cep telefonları ile aksam parçaları ve entegre devrelere yönelik getirdiği yüzde 7.5 ila 20 arasında değişen oranlardaki ilave vergilerin de ayrımcı muamele ve haksız rekabet doğurduğu ifade edildi. İki şikayete konu edilen toplam AB ihracatının yaklaşık 1 milyar Euro civarında olduğu belirtiliyor.

Söz konusu başvuru ile DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması çerçevesinde tarafların 60 günlük konsültasyon süreci başlamış oldu. Bu görüşmelerden bir sonuç alınamaması halinde AB konu ile ilgili bir Panel kurulmasını talep edebilecek.

Bu makalenin uzunluğu 115 kelimedir.