AB Ülkelerine Kuru İncir, Fındık ve Antep Fıstığı İhracatına Yeni Düzenleme

AB Ülkelerine Kuru İncir, Fındık ve Antep Fıstığı İhracatına Yeni Düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 26 Temmuz 2019 tarihli yazısıyla AB ülkelerine yapılacak Kuru İncir, Fındık ve Antep Fıstığı ihracatlarında ''Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” aranacağını bildirdi.

884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında ülkemiz menşeli Kuru İncir, Fındık ve Antep Fıstığı ile bunlardan elde edilen ürünlerin AB ülkelerine ihracatında, halihazırda aranmakta olan Sağlık Sertifikasına ek olarak ''Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu" da aranmaya başlanacak.

Brüt ağırlıkları 30 kilogramı aşmayan ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar bu uygulama kapsamı dışında tutulacak.

Söz konusu ürünleri ihraç eden firmalarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için bu son düzenlemeyi dikkate almaları kendileri açısından büyük önem taşımaktadır.


Bu makalenin uzunluğu 115 kelimedir.