AB ve Güney Kore Çelik Damping Soruşturmasının Önlemle Kapanması Bekleniyor

AB ve Güney Kore Çelik Damping Soruşturmasının Önlemle Kapanması Bekleniyor

Bilindiği gibi 9 Ocak 2021 tarihinde Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli yassı çelik ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturmasında nihai bildirimler yapılarak soruşturmanın son aşamasına gelinmişti. Sektör kaynaklarına dayandırılan bir haberde Haziran ayı sonu itibariyle söz konusu ülkelerden yapılacak sıcak haddelenmiş rulo ithalatına anti-damping önlemi kararı alınacak.

Daha önce kamuoyuyla paylaşılan nihai bildirim raporunda soruşturma konusu ithalatın dampingli olduğu ve yerli üretim dalı üzerinde zarara sebep olduğu sonucuna varıldığı belirtilmiş ve soruşturma kapsamında örnekleme yoluyla seçilen AB’de yerleşik ArcelorMittal, Tata Steel ile G.Kore’de yerleşik Posco ve Hyundai Steel firmaları için damping marjları hesaplanmıştı. İşbirliğine gelmiş olmakla birlikte örneklemeye dahil edilemeyen AB’de yerleşik Liberty Steel ve ThyssenKrupp firmaları için damping marjları örneklemeye dahil edilen firmaların ağırlıklı ortalama marjı olarak belirlenmişti.

Sektör kaynaklarının Haziran sonunda beklediği muhtemel önlemlerin de yukarıda belirtilen oranlarda olacağı değerlendiriliyor. 


Bu makalenin uzunluğu 130 kelimedir.