AB-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması

AB-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması

Avrupa Birliği ile Vietnam arasındaki Serbest Ticaret ve Yatırımların Korunması Anlaşmalarının müzakereleri tamamlandı.

Anlaşmalar yürürlüğe girdiğinde tarifelerin yüzde 99'unun kaldırılması, bürokrasi ve mükerrer işlemlerin azaltılması, coğrafi işaretler başta olmak üzere fikri sınai mülkiyet hakları konusunda kapsamlı koruyucu tedbirlerin devreye girmesi, hizmet ve kamu ihalelerinde şeffaflığın artırılması gibi ticaret ve yatırım alanlarında son derece kapsamlı ve ticareti artırıcı etkilerin olması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu, imza önerisini içeren teklifini Avrupa Konseyine sundu. Konseyin uygun görmesi halinde AB Parlamentosu tarafından onaylanarak Anlaşmalar yürürlüğe girecek. Yatırımların Korunması Anlaşmasının ise ilaveten üye devletlerce de ayrı ayrı onaylanması gerekiyor.

Yeni nesil ticaret ve yatırım anlaşması özelliği taşıyan Anlaşmalar yürürlüğe girdiğinde iki tarafla da ciddi ticari ilişkileri olan Türkiye pazarını da kayda değer şekilde etkilemesi bekleniyor. Özellikle Vietnam'la sürdürülen STA müzakerelerinin gecikmesi halinde Vietnam ithalatının ciddi bir ticaret sapma etkisi göstermesi olası görülüyor.

Kaynak:AB Komisyonu

Bu makalenin uzunluğu 134 kelimedir.