AB Yeni Damping Düzenlemesi

AB Yeni Damping Düzenlemesi

AB Ticaret Politikası Önlemlerinde uygulanan kuralları yeniden düzenleyen mevzuat AB Parlamentosu tarafından kabul edildi.

Yeni düzenlemelerin en dikkat çekici hükümleri arasında damping marjı hesaplamalarında sosyal ve çevre ile ilgili unsurların da hesaba katılması, ispat yükümlülüğü açısından şikayetçilerin yükümlülüğünün azaltılması ve KOBİ'lerin ticaret politikası önlemleri ile daha fazla korunması var.

Marj hesaplamalarında sosyal ve çevresel unsurların da hesaplamalara dahil edilmesi dünyada örneği olmayan yeni bir düzenleme özelliği taşırken, bunun Soruşturmalara somut olarak ne biçimde yansıyacağı düzenlemenin kendisi kadar önem taşıyor.

Yeni kurallar, düzenlemenin Avrupa Konseyi tarafından onanması ve AB Resmi Gazetesinde yayımlanması sonrasında yürürlüğe girecek.

Bu makalenin uzunluğu 91 kelimedir.