AB Yeni Ticaret Politikası Savunma Araçlarını Devreye Almaya Hazırlanıyor

AB Yeni Ticaret Politikası Savunma Araçlarını Devreye Almaya Hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu, ticaret politikalarını baskı aracı olarak kullanan ülkelere yönelik misilleme yapmasına imkan tanıyacak yeni ticaret politikası savunma araçlarını içeren düzenlemelerini hayata geçiriyor.

Temel amacın caydırıcı olduğunu vurgulanan düzenleme, jeopolitik gerilimlerin ticarete daha fazla yayılmasına karşı koymak için tasarlandı. Avrupa Birliği üye ülkeleri, eski ABD başkanı Donald Trump ve Çin yönetimini ticareti siyasi bir araç olarak kullanmakla suçluyor ve bu tür yaklaşımlara karşı kendini koruma mekanizmaları geliştirmeyi önemli buluyor.

Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis yaptığı açıklamada, jeopolitik gerilimlerin arttığı bir zamanda ticaretin giderek daha fazla politikleştiği ve AB ve üye ülkelerin ekonomik yıldırmanın hedefi haline geldiği, yanıt vermek için uygun araçlara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde, Komisyon ekonomik müeyyideler uygulama yetkisine sahip olacak ve müeyyideleri uygulamaya başlamadan önce üçüncü ülke ile müzakere etmeye veya diğer ortaklardan arabuluculuk veya işbirliği arama yetkisine sahip olacak.  Müeyyideler arasında mal veya hizmet tarifelerinin belirlenmesi, AB fonlarının kesilmesi veya AB ihale ihalelerine veya araştırma programlarına erişimin kısıtlanması dahil olmak üzere çok karşı önlem bulunuyor. 

Kaynak: Reuters


Bu makalenin uzunluğu 161 kelimedir.