ABD Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Mevzuatında Değişiklik Çalışması Başlattı

ABD Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Mevzuatında Değişiklik Çalışması Başlattı

ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Bildirime göre ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) ticaret politikası savunma uygulamalarını iyileştirmek amacıyla mevcut anti-damping ve telafi edici vergi Yönetmeliklerinde değişiklikler yapılmasını öngörüyor.

Başta mevcut önlemlerin etkisiz kılınması (anti-circumvention) konularında önemli değişiklikler teklif edilirken yürütülen anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında ilgili taraflardan istenebilecek bilgi ve belge koşullarında, teslim zamanlarında ve süre uygulamaları gibi usule dönük konularda da kayda değer değişiklikler yapılması planlanıyor.

DoC tarafından teklif edilen değişikliklerin onaylanması halinde ilgili mevzuattaki bazı boşlukların ve belirsizliklerin giderileceği belirtiliyor. DoC önerdiği değişikliklerle ilgili kamuoyu yorumlarının 14 Eylül 2020 tarihine kadar yapılabileceğini ve bu tarihe kadar değişiklik tekliflerine yönelik görüşlerin iletilmesini istedi.


Bu makalenin uzunluğu 101 kelimedir.