ABD İran ile Ticaret Yapanlara İlişkin Yeni Yaptırımları Devreye Aldı

ABD İran ile Ticaret Yapanlara İlişkin Yeni Yaptırımları Devreye Aldı

14 Ocak 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Başkanlık Kararı ile ABD İran’la ticaret yapanlarla ilgili yeni yaptırım kararlarını devreye aldı.

Söz konusu Kararda İran’da inşaat, madencilik, imalat, tekstil ve belirlenecek diğer sektörlerde faaliyet gösteren kişiler ve bahse konu sektörlerle ilgili önemli ürün ve hizmetlerin İran’a satışı, İran’dan tedariki veya transferi işlemlerinde bulunan kişilere yönelik yaptırımlar uygulanması karara bağlandı.

Kararda ayrıca, bahse konu sektörlerle ilgili önemli ürün ve hizmetlerin İran’a satışı, İran’dan tedariki veya transferiyle ilgili finansal işlemlere aracılık eden veya yaptırım uygulanan kişiler nam veya hesabına finansal işlemler yapan yabancı finans kuruluşlarına yönelik yaptırımlar uygulanacağı hükme bağlandı.

Bu makalenin uzunluğu 96 kelimedir.