ABD Menşeli Bazı Ürünlere Ek Mali Yükümlülük

ABD Menşeli Bazı Ürünlere Ek Mali Yükümlülük

25 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.

Aralarında kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya gibi birçok ürünün bulunduğu 22 gümrük tarife pozisyonu için getirilen ek mali yükümlülük 21 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaya başladı.

Söz konusu ürünlerin ithalatında tahsil edilecek ilave oran yüzde 5 ila 60 arasında değişiyor.

25 Haziran 2018 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ürünler için getirilen ilave oran uygulanmayacak.

Bu makalenin uzunluğu 88 kelimedir.