ABD Menşeli Kağıt İthalatına Uygulanan Damping Önlemi Askıya Alındı

ABD Menşeli Kağıt İthalatına Uygulanan Damping Önlemi Askıya Alındı

7 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile ABD menşeli kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlem askıya alındı.

4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar için CIF bedelin yüzde 12,24’ü ila 19,96’sı arasında ve firma bazında değişen oranlarda önlem uygulanıyordu.

Orijinal önlem OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin başvurusu üzerine açılmış ve daha sonra yeniden açma Soruşturması ile önlemler 2017 yılında revize edilmişti.

Söz konusu önlemleri içeren Tebliğ  Danıştay 7.Dairesi’nin Kararı ile iptal edilmiş, ancak bu Karar daha sonra Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından bozulmuştu.

Bugün yayınlanan Tebliğ ile dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasının 9 ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verildi. İlgili mevzuata göre bu tür askıya alma kararları değişen piyasa koşullarına bağlı olarak alınabiliyor ve en fazla bir defa 1 yıl süre ile uzatılabiliyor.Bu makalenin uzunluğu 136 kelimedir.