ABD Menşeli Kağıt İthalatına Yönelik Damping Önleminin Askıya Alma Süresi Uzatıldı

ABD Menşeli Kağıt İthalatına Yönelik Damping Önleminin Askıya Alma Süresi Uzatıldı

Bilindiği gibi 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar için CIF bedelin yüzde 12,24’ü ila 19,96’sı arasında ve firma bazında değişen oranlarda önlem uygulanıyordu.

Orijinal önlem OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin başvurusu üzerine açılmış ve daha sonra yeniden açma Soruşturması ile önlemler 2017 yılında revize edilmişti. Söz konusu önlemleri içeren Tebliğ Danıştay 7.Dairesi’nin Kararı ile iptal edilmiş, ancak bu Karar daha sonra Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından bozulmuştu.

Daha sonra da 7 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile ABD menşeli kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlem 9 ay süreyle askıya alınmıştı.

6 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasının 12 ay süreyle daha askıya alınmasına karar verildi.

İlgili mevzuata göre bu tür askıya alma kararları değişen piyasa koşullarına bağlı olarak alınabiliyor ve en fazla bir defa 1 yıl süre ile uzatılabiliyor. Önlemin uygulanmasının durdurulma gerekçesinin ortadan kalkması halinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun Kararı ve Bakanlık Onayı ile önlemin tekrar yürürlüğe konulmasına karar verilebiliyor.

Bu makalenin uzunluğu 169 kelimedir.