ABD Misilleme Yapan Ülkeleri DTÖ'ye Şikayet Etti

ABD Misilleme Yapan Ülkeleri DTÖ'ye Şikayet Etti

ABD kendi tarife artırımı sonrası misillemede bulunan ülke ve ülke gruplarını Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.

16 Temmuz 2018 tarihinde DTÖ'ye sunulan şikayet dosyasında alüminyum ve çeliğe konulan ilave vergiler sonrasında Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin misilleme olarak aldığı tarife artırma kararlarının DTÖ kurallarına aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Söz konusu ülke ve ülke gruplarının aldığı ilave önlemler toplamda 24 milyar $ tutarındaki ABD ihracatını etkiliyor.

DTÖ, şikayete konu ülkelerce alınan kararların kendi kurallarına aykırılık taşıdığı sonucuna varırsa, ABD'nin maruz kaldığı zararı hesaplayarak ilave tarife yükseltmesine olanak tanıyabilecek.

Ancak DTÖ'nün karar vermesi yıllara varan bir sürece yayıldığı için ülkeler arasında müzakere ve pazarlıklarla ortak bir yol bulunması da söz konusu olabiliyor.

Bu makalenin uzunluğu 109 kelimedir.