ABD Türk Demir-Çelik Ürünleri İçin Alınan Panel Kararını Temyize Götürüyor

ABD Türk Demir-Çelik Ürünleri İçin Alınan Panel Kararını Temyize Götürüyor

Türkiye'nin demir-.çelikten mamul boru ve tüplerle ilgili Dünya Ticaret Örgütü'nde kazandığı Panel, ABD tarafından temyize götürülüyor.

ABD demir-çelikten mamul petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla Türk çelik ürünlerine yüzde 15 telafi edici vergi uygulamaya başlamış, konuyu DTÖ'ye taşıyan Türkiye ise açılan Panel'de haklı bulunmuştu.

ABD, bu kararı DTÖ Temyiz Organına taşıdı. Kendisi tarafından yürütülen telafi edici önlem soruşturmasında iki Türk üreticisinin kamu kurumu veya kamunun uzantısı niteliğinde olduğunu tespit ettiğini, Panelin dikkate aldığı veriler yanıltıcı nitelikte olduğundan konunun Temyiz Organınca yeni veriler ışığında ele alınması gerektiği belirtildi.

Temyiz Organı Kararları nihai olup, Panel tarafından alınan kararın doğruluğu onanırsa ABD'nin koyduğu telafi edici önlemi kaldırması veya Türkiye'nin aynı oranda ABD'ye karşı vergi uygulayabilmesi mümkün olacak.

Bu makalenin uzunluğu 110 kelimedir.