ABD ve Almanya Menşeli Polivinil Klorür İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması

ABD ve Almanya Menşeli Polivinil Klorür İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması

24 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için polivinil klorür ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı. Soruşturma, yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden başlatıldı.

Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” ürünü için damping soruşturması yürütülecek. İlki 2003 yılında alınan 2014 yılından beri de değiştirilerek uygulanan önlem kapsamında ABD için CIF bedelin yüzde 18,81’i ve Almanya için CIF bedelin yüzde 16,44’ü oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanıyor.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya ilgili sivil toplum örgütlerinin en geç 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak süreci başlatmaları gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 113 kelimedir.