AB'den Çin E-Bisikletlerine Sübvansiyon Soruşturması

AB'den Çin E-Bisikletlerine Sübvansiyon Soruşturması

Avrupa Birliği, Çin menşeli elektrikli bisikletlere karşı yürüttüğü Damping Soruşturmasını, devlet tarafından sağlanan yardım ve teşvikleri de içerecek şekilde genişlettiğini duyurdu.

Yardımcı bir elektrik motoru vasıtasıyla hareket eden elektrikli bisikletler Avrupa'nın özellikle kentli nüfusu arasında yaygınlık kazanırken, Soruşturmanın genişletilmesinin yerli üreticilerin yoğun baskısının bir sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Sadece damping açısından bakılırsa alınacak önlemlerin, AB pazarını Çin hakimiyetinden koruyamayacağını düşünen yerli üreticiler, devlet tarafından sağlanan sübvansiyonların da mutlaka hesaba katılması gerektiği yolunda uzun süredir lobi yapıyorlardı. Bu lobi faaliyetleri ve soruşturma başvuruları Avrupa Bisiklet Üreticileri Birliği (EBMA) tarafından koordine edildi.

Gittikçe artan AB elektrikli bisiklet ithalatının yaklaşık %60'lık kısmı Çin'den yapılıyor. AB'deki üretimden %50 daha ucuz olduğu belirtilen Çin ithalatından en büyük zararı ise Alman üreticiler görüyor.

Bu makalenin uzunluğu 113 kelimedir.