AB'den Vietnam Menşeli Lastik İthalatına Soruşturma Sinyali

AB'den Vietnam Menşeli Lastik İthalatına Soruşturma Sinyali

Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Vietnam menşeli kamyon ve otobüs lastik ithalatına önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması açmayı değerlendirdiği bildirildi.

AB, Çin menşeli lastiklere yüzde 52.9 ila 82.2 arasında değişen oranlarda anti-damping vergisi uyguluyor. Dampinge karşı soruşturma kararının alındığı tarihten itibaren Vietnam'ın AB'ye ihracatında ciddi artışların yaşanmaya başlaması, önlemi etkisiz kılma şüphelerini artırırken, açılacak olası bir Soruşturmanın Vietnamlı üreticileri ciddi şekilde etkileme potansiyeli taşıyor.

AB, daha önce de Çin'e aldığı birçok önlem sonrası Soruşturmalarını Vietnam'ı da içerecek şekilde genişletmişti.

Kaynak: IETStock

Bu makalenin uzunluğu 76 kelimedir.