AB'den yeni ticaret düzenlemesi teklifi

AB'den yeni ticaret düzenlemesi teklifi

AB Komisyonu, dış ticaretteki şeffaflık ve rekabetin artırılması için kapsamlı bir teklif paketi hazırladı.

Komisyon tarafından sunulan öneriler arasında stratejik sektörlerin korunması için doğrudan yabancı yatırımların taranacağı bir mekanizma kurulması, Avustralya ve Yeni Zelanda ile serbest ticaret anlaşması müzakere yetkisi alınması, yatırım ihtilaflarının çözülmesi için çok uluslu mahkeme kurulması, ticaret anlaşması müzakerelerinde şeffaflığın artırılması gibi konular bulunuyor.

AB'nin küresel ticaretteki belirleyici ve düzenleyici rolünü artırmayı hedefleyen öneriler AB Komisyonu Başkanı tarafından tanıtıldı.

Stratejik sektörlerin korunması şeklinde özetlenen yeni politika önerisi ile dış yatırımlar karşısında, Birliğin stratejik şirketleri ile altyapı ve verilerinin korunması hedefleniyor.

Aynı paket içerisinde gündeme getirilen şeffaflık ilkesi ile bu tür bir mekanizmanın ne kadar uyumlu olacağı atılacak somut adımlarla netlik kazanacak.

Bu makalenin uzunluğu 110 kelimedir.