ABD Ticaret Bakanlığının Türk inşaat çeliğine karşı başlattığı soruşturmalar

ABD Ticaret Bakanlığının Türk inşaat çeliğine karşı başlattığı soruşturmalar

A.B.D Ticaret Bakanlığı yürüttüğü Soruşturma neticesinde Türkiye ve Japonya'dan ithal edilen inşaat demirinde damping belirlendiğini; ayrıca Türk ürünlerinde sübvansiyon da tespit edildiğini açıkladı.

Damping oranları Habaş Sinai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.S. (Habaş) için %5.39; Içdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.S. (Içdaş) için ise %8.17 olarak hesaplandı. Bu oranlara ek olarak sübvansiyon nedeniyle de %16.21 vergi uygulanması yüksek bir olasılık olarak görülüyor. Japon ihracatçılar için hesaplanan damping marjı ise %206.43 ila %209.46 arasında değişiyor.

Anti-damping ve telafi edici vergilerin uygulamaya konulması için A.B.D uluslararası Ticaret Komisyonunun tespit edilen dampingli ithalatla üretici zararı arasındaki nedenselliği ortaya koyması gerekirken sürecin Haziran ayı içinde neticelenmesi bekleniyor.

A.B.D istatistiklerine göre söz konusu üründe Türkiye'nin ihracatı 2016 yılında 512 milyon dolara yaklaşırken, Japon ihracatı ise 96 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu makalenin uzunluğu 125 kelimedir.