AB'nin Yeni Damping Düzenlemelerine Çin'den Tepki

AB'nin Yeni Damping Düzenlemelerine Çin'den Tepki

Bilindiği gibi Avrupa Parlamentosu AB damping uygulamalarında değişiklik yapan düzenlemeyi kabul ederek Konsey onayına sunmuştu.

Sosyal ve çevresel etkilerin de damping hesaplamalarına dahil edilmesi başta olmak üzere, yeni düzenlemelerin tümüne Çin sert tepki gösterdi.

DTÖ'ye girişiyle beraber kendisine karşı bugüne kadar uygulanan piyasa ekonomisi olmama hükmünün (non-market clause) kaldırılmasını sağlayacak düzenlemeler gerektiğini her fırsatta başta ABD ve AB'ye karşı gündeme getiriyor.

AB'nin son düzenlemelerinin DTÖ Damping Anlaşması başta olmak üzere bu konudaki uluslar arası düzenlemelere aykırı olduğu en üst düzeyde ifade edilirken, son değişikliklerin esasen Çin firmalarını hedef aldığı belirtildi.

Bu makalenin uzunluğu 87 kelimedir.