Açılan Tarife Kontenjanı Dağıtımından Arta Kalan Kontenjanların Dağıtım Yöntemi Belirlendi

Açılan Tarife Kontenjanı Dağıtımından Arta Kalan Kontenjanların Dağıtım Yöntemi Belirlendi

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi belirlendi.

14 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğe göre arta kalan kontenjanın dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son üç takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile yapılacak.

Yeniden dağıtımda sanayicilerin talepleri öncelikle dikkate alınacak ve birden fazla eşya için kontenjan talebinde bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı ayrı başvuru yapması gerekecek.

İthalatın gerçekleşebilmesi için gümrük idarelerince aranacak ithal lisansları Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ve 15 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacak.


Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.