Pamuk İpliği İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Pamuk İpliği İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

22 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla dikiş ipliği haricinde kalan pamuk ipliklerinin ithalatına ilave gümrük vergisi (İGV) getirildi.

İGV, ağırIık itibariyle yüzde 85 veya daha fazIa pamuk içeren, perakende satılacak haIe getirilmemiş ve 5205 ila 5206 gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan ürünleri kapsayacak.

Avrupa Birliği, EFTA ve ülkemizin serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeleri kapsamayacak olan vergi diğer ülkeler için yüzde 5 ila 8 arasında değişen oranlarda uygulanacak.

Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 22 Ağustos 2019 tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde İGV uygulanmayacak.


Bu makalenin uzunluğu 108 kelimedir.