Akü İthalatındaki Gözetim Uygulaması Genişletildi

Akü İthalatındaki Gözetim Uygulaması Genişletildi

1 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Gözetim Tebliği ile kurşun asitli akümülatörlerde uygulamada olan fiyat bazlı gözetim uygulaması genişletildi.

Yeni düzenleme ile 8507.20.20.00.19 ve 8507.20.80.00.00 GTİP'ler altında sınıflandırılan diğer kurşun asitli akümülatörler de kapsama alındı.

Söz konusu ürünlerdeki gözetim hücre adedi başına 15 ABD doları tutarında olacak ve fiyat bazlı gözetim ülke ayrımı gözetmeksizin uygulanacak.

Bu çerçevede, söz konusu ürünler ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilebilecek ve gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Bu makalenin uzunluğu 80 kelimedir.