Antrepo Rejimine Tabi Bebek Mamalarının Yeniden Transitine Yasak Getirildi

Antrepo Rejimine Tabi Bebek Mamalarının Yeniden Transitine Yasak Getirildi

Ticaret Bakanlığı uygulamaları çerçevesinde antrepo rejimine tabi tutulmuş kırmızı et (konserve edilmiş olanlar hariç), muz, çay, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki ve konserve balık cinsi eşyanın yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemektedir.

Ancak,  uluslararası yardım kuruluşları ile yapılan sözleşmeler kapsamında insani yardım kolileri içerisinde, her bir kolide birer kilogramı geçmeyecek şekilde kullanılmak üzere konserve balık ve çay cinsi eşya, yukarıda sayılan şartları taşıdığının ilgili gümrük müdürlüğüne ispat edilmesi şartıyla, antrepo rejimine tabi tutulması sonrasında ilgili ülkelere transit edilebilmektedir.

Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya ise Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu bebek mamasının da antrepo rejimine tabi tutulması sonrasında yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına yasaklama getirilmiştir. Yardım kuruluşları, gümrüksüz satış mağazaları ve geri gelen eşya için yukarıda bahsedilen istisnalar bebek mamaları için de tanınmıştır.


Bu makalenin uzunluğu 150 kelimedir.