Antrepoya Konan Eşyaya İGV Dolayısıyla Teminat Uygulaması

Antrepoya Konan Eşyaya İGV Dolayısıyla Teminat Uygulaması

Bilindiği gibi Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile Ticaret Bakanlığı, antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergileri tutarının yüzde 10`una kadar indirmeye yetkili bulunuyor. Söz konusu teminat, gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere öngörülüyor.

Son dönemde özellikle İlave Gümrük Vergisi (İGV) konulan ürün sayısında kayda değer artış yaşanırken bu vergiye tabi ürünlerin antrepoya konulması durumunda diğer hususlara ek olarak İGV açısından da teminat alınması yoluna gidiliyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 3 Temmuz 2020 tarihli ve tüm gümrük idarelerine dağıtımlı yazısı ile en son İGV Kararında yer alan ürünlerde teminat uygulamasının hangi oranda yapılacağı hususu talimatlandırıldı.

Buna göre 28 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan Karar eki tabloda (EK-1) gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın antrepolara konulması durumunda 30 Eylül 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) alınması gereken teminat, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin yüzde 25’i olarak belirlendi.

Aynı antrepo beyanname kapsamı farklı kalemler için farklı teminat oranlarının bulunması halinde teminat yüksek olan oran üzerinden hesaplanacak. 


Bu makalenin uzunluğu 167 kelimedir.