A.TR Dolaşım Belgelerindeki İmza Zorunluluğu Kaldırıldı

A.TR Dolaşım Belgelerindeki İmza Zorunluluğu Kaldırıldı

Bilindiği gibi A.TR Dolaşım Belgeleri, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik ortamda düzenlenerek onaylanıyor ve vize edilebiliyor.

Ancak, 13 Temmuz 2019 tarihinden beri Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine, MEDOS üzerinde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgelerindeki gümrük vizesi kutusunda ilgili gümrük memurunun imzası da aranıyor.

Ticaret Bakanlığı 21 Nisan 2020 tarihli tüm gümrük idarelerine dağıtımlı yazısında söz konusu memur imzasının aranması uygulamasına son verildiğini bildirdi.

Buna göre Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve tüm menşe belgelerinin gümrük vizesi kutusuna ilgili gümrük memurlarının ıslak imzasının atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla son verilecek.


Bu makalenin uzunluğu 108 kelimedir.